Wat kan Dété voor u betekenen?

De (geestelijke) gezondheidszorg, de bouw, de tuinbouw, sport, normalisatie, horeca. Werelden die mijlenver uit elkaar lijken te liggen. Inderdaad, ´lijken´, want Dété is het cement dat ze verbindt. Geen branche zo onbekend of ik spring er uit volle overtuiging en vol nieuwsgierigheid in. Dat gaat vaak gemakkelijk. Ik kijk goed om me heen en leer snel. Mij leren kennen? Dat kan ook. Neem gerust contact op.

Onder de vlag van Dété varen nog twee andere schepen: www.corporatiecom.nl en www.nageschreven.nl

CorpCom is een samenwerkingsverband met professionals uit de corporatiesector. Doel: het ontzorgen van de communicatieafdelingen van woningcorporaties.   

Met Nageschreven kunnen mensen hun eigen levensverhaal door mij in boekvorm laten gieten. Leuk voor henzelf en het nageslacht!

 

 

Wie ben ik?

Ik heet Johan van Leipsig                                                       

Ik ken mijn doelgroep                                                            

Ik associeer                                                                          

Ik vorm een idee                                                                   

Ik lees                                                                                   

Ik onderzoek                                                                         

Ik bel                                                                                   

Ik vraag                                                                               

Ik betwijfel                                                                            

Ik reflecteer                                                                          

Ik neem afstand                                                                    

Ik puzzel en schuif                                                                 

Ik boetseer                                                                           

Ik geef structuur                                                                   

Ik verhelder                                                                           

Ik schrap                                                                              

Ik schrijf                                                                               

O ja: ik fotografeer ook nog!                                        + 

Ik ben journalist en historicus. Ik ben Dété Communicatie.

 

 

Journalistiek

Dété levert producten uit de volle breedte van het journalistieke spectrum. Met altijd in het achterhoofd de doelgroep en de wens van de opdrachtgever.

Ik lever onder meer tekst en fotografie voor:

* Persberichten                                            

* Nieuws (zowel print als online) en achtergronden                   

* Interviews    

* Reportages                                            

* Verslagen                                                  

* Brochures                                                 

* Jaarboeken                                              

* Jubileumboeken

Ik schrijf niet alleen. Ik leer het ook anderen. Kijk voor meer informatie onder de kopjes 'Trainingen' en 'Scriptiecorrectie'.

 

Trainingen: voor bedrijf en particulier

Een goede tekst schrijven is niet voor iedereen even gemakkelijk. Dat zie ik om me heen bij bedrijven en instellingen. Mensen worstelen met taal, structuur, inhoud en vorm. Ik kan ze helpen. Daarom verzorg ik schrijftrainingen voor bedrijven en particulieren. Op locatie als u dat wenst.

Scriptiecorrectie

Studenten kunnen hun scriptie of werkstukken door mij laten corrigeren. Zie daarvoor www.mijnscriptie.nl.